"Kompleksowe kursy z zakresu wsparcia psychospołecznego | Psychosocial support courses"

1 tydzień: Komunikacja międzykulturowa Image

1 tydzień: Komunikacja międzykulturowa

1 tydzień: stres i wypalenie zawodowe Image

1 tydzień: stres i wypalenie zawodowe

1 tydzień: Trauma, interwencja kryzysowa i budowanie odporności Image

1 tydzień: Trauma, interwencja kryzysowa i budowanie odporności

1,5h: Dialog międzypokoleniowy w praktyce Image

1,5h: Dialog międzypokoleniowy w praktyce

1,5h: Natalia de Barbaro - odporność psychiczna nauczyciela: jak wzmocnić siłę wewnętrzną Image

1,5h: Natalia de Barbaro - odporność psychiczna nauczyciela: jak wzmocnić siłę wewnętrzną

1h: Jak reagować na sytuacje kryzysowe w środowisku szkolnym Image

1h: Jak reagować na sytuacje kryzysowe w środowisku szkolnym

1h: My i Oni - co robić z podziałami w szkołach Image

1h: My i Oni - co robić z podziałami w szkołach

8 tygodni: Spokojna Głowa Image

8 tygodni: Spokojna Głowa

"Mikrokursy z zakresu redukcji stresu | Psychosocial support courses"

10 min: Integracyjny model BASICPh Image

10 min: Integracyjny model BASICPh

10 min: Interwencja kryzysowa & Model CETS Image

10 min: Interwencja kryzysowa & Model CETS

10 min: mechanizmy samoopieki Image

10 min: mechanizmy samoopieki

10 min: praca z krytykiem wewnętrznym Image

10 min: praca z krytykiem wewnętrznym

10 min: Praktyki do wykorzystania w klasie Image

10 min: Praktyki do wykorzystania w klasie

10 min: przywództwo adaptacyjne Image

10 min: przywództwo adaptacyjne

10 min: sposoby na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Image

10 min: sposoby na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

10 min: sposoby na redukcję stresu Image

10 min: sposoby na redukcję stresu

10 min: Trauma wtórna Image

10 min: Trauma wtórna

10 min: Zrozumienie traumy i PTSD Image

10 min: Zrozumienie traumy i PTSD

"Український тренінг тихого розуму Ukrainian Quiet Mind Training"

Курс 1 - Як впоратися зі стресом і професійним вигорянням Image

Курс 1 - Як впоратися зі стресом і професійним вигорянням

Курс 2: Міжкультурна комунікація та інклюзивна освіта Image

Курс 2: Міжкультурна комунікація та інклюзивна освіта

Курс 3: Травма, кризове втручання та підвищення стійкості Image

Курс 3: Травма, кризове втручання та підвищення стійкості

Psychosocial support courses

*Course 1 Stress and burnout Image

*Course 1 Stress and burnout

*Course 2 intercultural communication Image

*Course 2 intercultural communication

*Course 3 trauma, crisis intervention and building resilience Image

*Course 3 trauma, crisis intervention and building resilience

Course 1 Mod 1 | adaptive leadership Image

Course 1 Mod 1 | adaptive leadership

Course 1 Mod 2 | ways to reduce stress Image

Course 1 Mod 2 | ways to reduce stress

Course 1 Mod 3 | working with the inner critic Image

Course 1 Mod 3 | working with the inner critic

Course 1 Mod 4 | ways to prevent burnout Image

Course 1 Mod 4 | ways to prevent burnout

Course 2 Mod 1 | broadening perspectives Image

Course 2 Mod 1 | broadening perspectives

Course 2 Mod 2 | integration strategies Image

Course 2 Mod 2 | integration strategies

Course 2 Mod 3 | Integration building a sense of belonging Image

Course 2 Mod 3 | Integration building a sense of belonging

Course 2 Mod 4 | communications with foreigners Image

Course 2 Mod 4 | communications with foreigners

Course 2 Mod 5 | Bullying Image

Course 2 Mod 5 | Bullying

Course 2 Mod 6 | Kindness Image

Course 2 Mod 6 | Kindness

Course 3 Microcourse 1 Image

Course 3 Microcourse 1

Strefa Dobrych Emocji

Asystent międzykulturowy - brakujące ogniowo edukacji wielokulturowej Image

Asystent międzykulturowy - brakujące ogniowo edukacji wielokulturowej

Integracja. Praca z grupą w kryzysie Image

Integracja. Praca z grupą w kryzysie

Jak rozpoznać czy dziecko potrzebuje pomocy psychologa Image

Jak rozpoznać czy dziecko potrzebuje pomocy psychologa

Regulacja stresu u dzieci Image

Regulacja stresu u dzieci

Stres w życiu dziecka Image

Stres w życiu dziecka

Wykluczenie i trauma u dzieci Image

Wykluczenie i trauma u dzieci

Zabawy terapeutyczne dla dzieci w kryzysie Image

Zabawy terapeutyczne dla dzieci w kryzysie

Zabawy wzmacniające poczucie wartości u dzieci Image

Zabawy wzmacniające poczucie wartości u dzieci

Zagłuszane emocje nauczyciela - czy moje emocje są też ważne? Image

Zagłuszane emocje nauczyciela - czy moje emocje są też ważne?

Мікрокурси зі зниження стресу | Microcourses on stress reduction

10 xb: Що потрібно знати і як протидіяти професійному вигоранню. Image

10 xb: Що потрібно знати і як протидіяти професійному вигоранню.

10 xb: Як піклуватися про себе, щоб мати можливість допомагати іншим Image

10 xb: Як піклуватися про себе, щоб мати можливість допомагати іншим

10 хв: адаптивне лідерство Image

10 хв: адаптивне лідерство

10 хв: робота з внутрішнім критиком Image

10 хв: робота з внутрішнім критиком

10 хв: способи зниження стресу Image

10 хв: способи зниження стресу