"Kursy z zakresu wsparcia psychospołecznego | Psychosocial support courses"

1,5h: Natalia de Barbaro - odporność psychiczna nauczyciela: jak wzmocnić siłę wewnętrzną Image

1,5h: Natalia de Barbaro - odporność psychiczna nauczyciela: jak wzmocnić siłę wewnętrzną

2,5h: komunikacja międzykulturowa Image

2,5h: komunikacja międzykulturowa

2,5h: stres i wypalenie zawodowe Image

2,5h: stres i wypalenie zawodowe

2,5h: trauma, interwencja kryzysowa i budowanie odporności Image

2,5h: trauma, interwencja kryzysowa i budowanie odporności

"Mikrokursy z zakresu redukcji stresu | Psychosocial support courses"

10 min: Integracyjny model BASICPh Image

10 min: Integracyjny model BASICPh

10 min: Interwencja kryzysowa & Model CETS Image

10 min: Interwencja kryzysowa & Model CETS

10 min: mechanizmy samoopieki Image

10 min: mechanizmy samoopieki

10 min: praca z krytykiem wewnętrznym Image

10 min: praca z krytykiem wewnętrznym

10 min: Praktyki do wykorzystania w klasie Image

10 min: Praktyki do wykorzystania w klasie

10 min: przywództwo adaptacyjne Image

10 min: przywództwo adaptacyjne

10 min: sposoby na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu Image

10 min: sposoby na przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

10 min: sposoby na redukcję stresu Image

10 min: sposoby na redukcję stresu

10 min: Trauma wtórna Image

10 min: Trauma wtórna

10 min: Zrozumienie traumy i PTSD Image

10 min: Zrozumienie traumy i PTSD

"Український тренінг тихого розуму Ukrainian Quiet Mind Training"

Курс 1 - Як впоратися зі стресом і професійним вигорянням Image

Курс 1 - Як впоратися зі стресом і професійним вигорянням

Курс 2: Міжкультурна комунікація та інклюзивна освіта Image

Курс 2: Міжкультурна комунікація та інклюзивна освіта

Курс 3: Травма, кризове втручання та підвищення стійкості Image

Курс 3: Травма, кризове втручання та підвищення стійкості

Minecraft Ukraine

Minecraft в дії Image

Minecraft в дії

Вступ до Minecraft Image

Вступ до Minecraft

Мікрокурси зі зниження стресу | Microcourses on stress reduction

10 xb: Що потрібно знати і як протидіяти професійному вигоранню. Image

10 xb: Що потрібно знати і як протидіяти професійному вигоранню.

10 xb: Як піклуватися про себе, щоб мати можливість допомагати іншим Image

10 xb: Як піклуватися про себе, щоб мати можливість допомагати іншим

10 хв: адаптивне лідерство Image

10 хв: адаптивне лідерство

10 хв: робота з внутрішнім критиком Image

10 хв: робота з внутрішнім критиком

10 хв: способи зниження стресу Image

10 хв: способи зниження стресу